Η ιστοσελίδα της Αστρονομικής Εταιρίας Κύπρου ανανεώνεται και η καινούργια διεύθυνση θα είναι:
Ιστοσελίδα: www.astrek.org
Φόρουμ: www.astrek.org/forum

Επισκεφθείτε το επίσημο φόρουμ της ΑΣΤΡΕΚ
Επισκεφθείτε την προσωρινή ιστοσελίδα της ΑΣΤΡΕΚThe website of Cyprus Astronomical Society is under reconstruction and the new URL will be:
Website: www.astrek.org
Forum: www.astrek.org/forum

Visit the official forum of ASTREK
Visit the temporary website of ASTREKP.O.Box 27276, 1643 Nicosia, Cyprus
Telephone: 70007785
E-mail: info@astrek.org